Prijava / Registracija

Politika zaštite osobnih podataka

 

Politika zaštite osobnih podataka internetske trgovine Sanotest pobliže određuje zaštitu osobnih podataka pojedinaca – kupaca, korisnika ili posjetitelja internetske trgovine Sanotest, a temelji se na načelima Opće uredbe EU-a o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i slovenskom Zakonu o zaštiti osobnih podataka (slov. Zakon o varstvu osebnih podatkov– ZVOP-1-UPB1).


Izrazi koji se koriste u Politici zaštite osobnih podataka:

 • voditelj obrade osobnih podataka: voditelj obrade osobnih podataka jest Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije d.o.o. koji upravlja internetskom trgovinom Sanotest te određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka ispitanika,
 • ispitanik: kupac, korisnik ili posjetitelj internetske trgovine Sanotest.

Voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere i osigurava da sve osobne podatke ispitanika:

 • obrađuje na zakonit, pošten i transparentan način
 • prikuplja u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu s tim svrhama
 • prikuplja samo podatke koji su nužni u odnosu na svrhe u koje se obrađuju
 • osigurava da su svi podatci koje obrađuje točni
 • osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podatci obrađuju
 • ponuditelj provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi zaštite prava i sloboda ispitanika
 • osobne podatke obrađuje na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštituod neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Podatci o voditelju obrade osobnih podataka

Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije, d. o. o.
Clevelandska 19
SI – 1000 Ljubljana

Adresa obavljanja djelatnosti: Stegne 7, 1117 Ljubljana
PDV ID broj: SI50478141
Matični broj: 6554784000

Telefon: +386 30 414 180
Adresa elektroničke pošte: samotestiranje@sanotest.hr

Vrste osobnih podataka koje prikuplja voditelj obrade

Voditelj obrade prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika putem internetske stranice Sanotest, telefonom ili elektroničkom poštom:

 • ime i prezime
 • adresa (ulica i kućni broj)
 • mjesto i poštanski broj
 • adresa elektroničke pošte
 • telefonski broj
 • IP adresa
 • mjesto pristupanja internetskoj stranici Sanotest
 • ostali podatci koje ispitanik dobrovoljno povjerava voditelju obrade, primjerice, putem kontaktnog obrasca, elektroničkom poštom izravno na adresu elektroničke pošte voditelja obrade samotestiranje@sanotest.hr ili telefonom na telefonski broj +386 30 414 180.

Vrsta i opseg osobnih podataka ovisi o svrsi u koju voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke (više u poglavlju Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka).

Kada voditelj obrade prikuplja osobne podatke?

Voditelj obrade prikuplja osobne podatke kada:

 • ispitanik izvrši narudžbu u internetskoj trgovini Sanotest, telefonom ili elektroničkom poštom
 • se ispitanik prijavi na e-novosti
 • se ispitanik registrira kao korisnik internetske trgovine
 • ispitanik kontaktira voditelja obrade putem kontaktnog obrasca na internetskoj stranici Sanotest, elektroničkom poštom na samotestiranje@sanotest.hr ili telefonom na broj +386 30 414 180
 • ispitanik posjeti internetsku stranicu Sanotest, pri čemu može prihvatiti ili odbiti korištenje kolačića (poveznica do kolačića).

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Prikupljanje i obrada osobnih podataka za izvršavanje narudžbe

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika kada je to potrebno za izvršavanje ugovora (izvršavanje narudžbe i povezane aktivnosti) čiji je ispitanik jedna od ugovornih stranaka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Ugovor znači poslovni odnos između ponuditelja i kupca proizvoda iz ponude internetske trgovine Sanotest (za više informacija pogledajte Uvjete poslovanja).

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika za izvršavanje ugovora obuhvaća:

 • izvršavanje narudžbe
 • obavještavanje o narudžbi
 • provjeru podataka u predanoj narudžbi
 • izradu ponuda, predračuna, dostavnica
 • pružanje podrške korisnicima
 • obradu eventualnih reklamacija
 • računovodstvo i naplatu potraživanja neplaćenih obveza
 • druge svrhe propisane primjenjivim zakonodavstvom.

Obrada osobnih podataka kupaca u svrhe izravnog marketinga

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke kupca u svrhe izravnog marketinga. Podatci koje voditelj obrade obrađuje u tu svrhu isključivo su osobno ime, adresa stalnog ili privremenog prebivališta, telefonski broj, adresa elektroničke pošte.

Ispitanik (kupac) može u bilo kojem trenutku zahtijevati od voditelja obrade da prestane koristiti njegove osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. To može učiniti tako da u elektroničkoj pošti klikne „odjava“, zahtjev za odjavom (riječ „odjava“) pošalje kao odgovor na primljenu elektroničku poruku ili tako da zahtjev podnese elektroničkom poštom na samotestiranje@sanotest.hr ili telefonom na +386 30 414 180.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka uz privolu ispitanika

Voditelj obrade traži od ispitanika privolu za obradu osobnih podataka za:

 • obavještavanje o novostima, posebnim pogodnostima i popustima, korisnim informacijama u području zdravlja, savjetima i ostalim promocijskim i edukativnim sadržajima
 • izravni marketing, promociju ili oglašavanje elektroničkom poštom, telefonom ili korištenjem alata Google, Facebook, Instagram, Twitter, Mailerlite
 • statističke analize i analize ponašanja posjetitelja internetske stranice Sanotest (Google Analytics, Facebook Analytics) u svrhe internih istraživanja tržišta, poboljšanja korisničkog iskustva i podizanje kvalitete usluga
 • odgovore na pitanja koja ispitanik upućuje voditelju obrade putem kontaktnog obrasca na internetskoj stranici Sanotest elektroničkom poštom na samotestiranje@sanotest.hr ili telefonom na broj +386 30 414 180.

Voditelj obrade treba od ispitanika pribaviti privolu kako bi njegove osobne podatke mogao obrađivati u prethodno navedene svrhe. Ispitanik treba dati privolu dobrovoljno označavanjem potvrdnog okvira na internetskoj stranici kod događaja za koji voditelj obrade prikuplja osobne podatke (vidjeti poglavlje Kada voditelj obrade prikuplja osobne podatke?).

Opoziv obrade osobnih podataka

Ispitanik u bilo kojem trenutku može opozvati privolu o prikupljanju i obradi osobnih podataka klikom na poveznicu „odjava“ u primljenoj elektroničkoj poruci ili može opoziv privole („odjava“) poslati u pisanom obliku elektroničkom poštom na samotestiranje@sanotest.hr

Prijenos osobnih podataka trećim osobama ili ugovornim izvršiteljima obrade

Voditelj obrade osobne podatke ispitanika neće nikada proslijediti neovlaštenim trećim osobama. Osobne podatke proslijedit će trećim osobama samo u svrhe izvršavanja narudžbe ili u svrhu u koju je ispitanik voditelju obrade povjerio osobne podatke i dao privolu za njihovo korištenje.

Voditelj obrade surađuje s ugovornim izvršiteljima obrade koji obrađuju osobne podatke u ime voditelja obrade:

 • knjigovodstveni servis
 • dostavna služba
 • pravna služba
 • održavatelji informacijskih sustava
 • pružatelji rješenja za elektroničko plaćanje
 • pružatelji rješenja za slanje elektroničkih poruka
 • pružatelji rješenja za internetsko oglašavanje.

Izvršavanje narudžbe

Voditelj obrade u svrhu izvršavanja narudžbe (izvršavanje ugovora) osobne podatke prosljeđuje dostavnoj službi (Pošta Slovenije, GLS). Na paketu navodi ime i prezime, adresu, poštanski broj i mjesto koje je ispitanik naveo kod predaje narudžbe.

Prava ispitanika

Ispitanik ima pravo:

 • na informacije o obradi svojih osobnih podataka
 • ostvariti pristup osobnim podatcima koji se čuvaju o njemu
 • zatražiti ispravak nepravilnih, netočnih ili nepotpunih osobnih podataka
 • zatražiti brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni ili ako je njihova obrada nezakonita
 • prigovora na obradu svojih osobnih podataka u svrhu marketinga ili zbog razloga povezanih s njegovom osobnom situacijom
 • zatražiti ograničavanje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima
 • zaprimiti svoje osobne podatke u strojno čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugom voditelju obrade (prenosivost podataka)
 • zatražiti da odluke koje se temelje na automatiziranoj obradi, a koje se odnose na ispitanika ili na njega znatno utječu te se temelje na njegovim osobnim podatcima, zaprimaju fizičke osobe, a ne samo računala. U ovom slučaju ispitanik ima pravo na izražavanje vlastitog stajališta i osporavanje odluke.

U vidu ostvarivanja prava ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade elektroničkom poštom na samotestiranje@sanotest.hr ili telefonom na +386 30 414 180.

Način osiguravanja zaštite podataka

Osobni podatci koristit će se samo u svrhe za koje je korisnik dao privolu.

Voditelj obrade koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka, narudžbi i plaćanja.

Sigurnost osigurava sigurni poslužitelj banke Intesa Sanpaolo, d. d. (za sigurnost transakcija) i Comodo CA Limited (za sigurnost internetske stranice).

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je također i ispitanik, i to tako da nepotrebno ne otkriva svoje osobne podatke, da osigura zaštitu vlastitog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuće softverske (antivirusne) zaštite računala.

Razdoblje pohrane podataka

Ispitanik se slaže s danom privolom da voditelj obrade pohranjuje i obrađuje podatke onoliko dugo:

 • koliko je potrebno za daljnju obradu osobnih podataka
 • koliko je potrebno da ispuni svrhu u koju je prikupio osobne podatke
 • do opoziva privole ispitanika
 • koliko je propisano zakonom (na temelju Zakona o PDV-u računi se moraju čuvati 10 godina).

Izmjena politike zaštite osobnih podataka

Korištenjem internetske trgovine Sanotest ispitanik se slaže s politikom zaštite osobnih podataka. U slučaju da se ispitanik ne slaže s politikom zaštite osobnih podataka, treba se suzdržati od korištenja internetske trgovine Sanotest. Voditelj obrade zadržava pravo izmjene politike zaštite osobnih podataka bez prethodne najave. Voditelj obrade stoga predlaže ispitanicima da pri svakom korištenju internetske trgovine Sanotest, odnosno pri svakoj kupnji pročitaju Politiku zaštite osobnih podataka.

Za sva pitanja dostupni smo na telefonskom broju +386 30 414 180 ili adresi elektroničke pošte samotestiranje@sanotest.hr.

Politika zaštite osobnih podataka važeća je od 20. 5. 2018.

VISA Mastercard   Paypal

Zaštita privatnostiUvjeti korištenjaKolačićiOtisak       © 2024 Sanotest